Chứng Nhận Organik - Chứng Nhận Hữu Cơ Tiêu Chuẩn Châu Âu

Chứng Nhận Organik - Chứng Nhận Hữu Cơ Tiêu Chuẩn Châu Âu

Tương tự với quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Mỹ, quy trình chứng nhận hữu cơ Châu Âu tiêu chuẩn của EU (gọi tắt là EU) đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn hữu cơ được quy định trong Quy định số 834/2007 của EU về sản xuất và dán nhãn hữu cơ. 

Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, quy định của liên minh Châu Âu EU về nông nghiệp hữu cơ không chỉ quy định về sản xuất và chế biến mà còn bao gồm việc kiểm soát và dán nhãn hữu cơ.

Organik Dalat vì muốn sử dụng nhãn hữu cơ EU nên vô cùng tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU.

Các yêu cầu này tuân theo hệ thống kiểm soát gắt gao được kiểm tra tại các khâu của chuỗi sản phẩm hữu cơ. Organik Dalat được kiểm tra mỗi năm một lần hoặc hơn theo quy trình đánh giá rủi ro.

Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm hữu cơ tại Organik Dalat đều tuân theo các yêu cầu về môi trường và chăm sóc động vật và được kiểm tra bởi các tổ chức có thẩm quyền.

 

4.5 sao, trên tổng số 211 lượt đánh giá.

Bình luận