Chứng Nhận Organik - Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Chứng Nhận Organik - Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm HACCP ( SLS1266:2011)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm và ở Việt Nam, Organik Dalat hân hạnh và tự hào là một trong những doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn này.

HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát thường tập trung vào việc phòng ngừa nhiều hơn, thay cho việc kiểm tra thành phẩm. 

Organik Dalat đã áp dụng HACCP trong suốt cả chuỗi thực phẩm, từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và việc áp dụng đó phải căn cứ vào các chứng cứ khoa học về các mối nguy cho sức khoẻ của khách hàng. Quan trọng hơn hết là tăng cường tính an toàn của thực phẩm đồng thời tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng.

 

4.5 sao, trên tổng số 211 lượt đánh giá.

Bình luận